De rol van sportverenigingen binnen de samenleving is aan het veranderen waardoor steeds meer verantwoordelijkheden bij de vrijwilligersorganisatie komen te liggen. In een tijd waarin individualisering en een kritische houding van de consument toenemen, zien verenigingen zich steeds meer genoodzaakt zich te ontwikkelen tot professionele organisaties. Verenigingen zijn volop in ontwikkeling en gaan daardoor mee met de tijd.

Al sinds jaar en dag is de vereniging verantwoordelijk voor het gedrag van haar (jeugd)leden en kader. Het thema gedrag en normen en waarden is de laatste jaren actueel door de vele items in de media over misdragingen van leden, toeschouwers en kader. Volleybalvereniging Reflex neemt door middel van het opstellen van een gedragscode haar verantwoordelijkheid door hier actief tegen op te treden. Reflex heeft op 20 oktober 2011 samen met andere sportverenigingen een convenant met de gemeente Duiven ondertekend. Hierin verplichten de verenigingen zich een gedragscode op te stellen en zich gedurende minimaal twee jaar in te spannen de opgenomen gedragsregels verder te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen.

De gemeente Duiven onderscheidt drie hoofdthema’s die in de gedragscodes naar voren zouden moeten komen. Door gedragsregels op te stellen op het gebied van sociale veiligheid, alcohol en drugs en seksuele intimidatie nemen de verenigingen een maatregel om ongewenst gedrag te voorkomen.

bekijk