Algemeen

Twee keer per jaar wordt er binnen de vereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens de ALV worden het gevoerde en het te voeren beleid van de vereniging besproken, dat uitgevoerd wordt door het Dagelijks Bestuur. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere door middel van:
- een (secretarieel) jaarverslag. Wat heeft de vereniging gedaan? En......
- een financieel verslag inclusief een jaarafrekening. Wat waren de inkomsten en uitgaven van de vereniging?

Naast het beleid kunnen er tijdens de ALV ook andere punten besproken worden, zoals:
- het (her)benoemen van bestuursleden;
- het samenstellen van de ALV-commissies;
- het beëindigen van functies;
- het bespreken van hetgeen er binnen de vereniging leeft;
- etc.

Wil je als lid weten wat er zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld? Of zijn er in jouw ogen bepaalde zaken die enige aandacht behoeven? Of wil je zelf wat (meer) voor de vereniging gaan betekenen? Kom dan naar de eerstvolgende ALV. Jij kan niet zonder het bestuur, maar het bestuur kan ook niet zonder jou!

Agenda's en verslagen ALV
Hieronder staan agenda's en notulen van ALV's in het afgelopen en huidige seizoen. Door een druk met de linker muisknop op het document te plaatsen krijg je inzicht in het document.

Vergadering:

Downloads:  

Extra:

- Juni 2016

Agenda

 

 

- Juni 2015

Agenda

Verslag

 

- November 2014

Agenda

Verslag - Jaarverslag seizoen 2013-2014

 

- Juni 2014

Agenda

Verslag

 

- November 2013

Agenda

Verslag - Jaarverslag seizoen 2012-2013

 

- Juni 2013

Agenda

Verslag

 

- November 2012

Agenda

Verslag - Jaarverslag seizoen 2011-2012

 

- Juni 2012

Agenda

Verslag

 

- Januari 2012

Agenda

Verslag - Jaarverslag seizoen 2010-2011

 

- Juni 2011

Agenda

Verslag

 

- November 2010

Agenda

Verslag

- Jaarverslag seizoen 2009-2010

- Juni 2010

 

Verslag