Wie zijn de Vrienden van Reflex?
Deze club bestaat uit mensen die Reflex een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis jaarlijks een bedrag van € 50,- doneren. Bij toerbeurt neemt een van de leden de algehele coördinatie op zich. Hij/zij coördineert voorkomende zaken en organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de “Vrienden van Reflex” met eventuele partner of genodigde(n). Bekijk de vrienden van Reflex door op onderstaande button te klikken.

Wordt ook lid worden van de Vrienden van Reflex en doneer 50,- euro

Meld je direct aan en download het inschrijfformulier...


Bekijk hier de leden van Vrienden van Reflex

 

Vrienden van Reflex.
De leden van de sponsorcommissie hebben zich o.a. als doel gesteld om extra sponsorinkomsten te genereren. Er is een pakket van sponsormogelijkheden opgesteld dat aansluit op financiële mogelijkheden van kleine- en grotere potentiële sponsors. Eén van de uitgewerkte ideeën binnen volleybalvereniging Reflex is de Vrienden van Reflex, ook wel bekend onder de naam “Club van 50”. Daar waar in de tekst Vrienden van Reflex beschreven staat kan ook “Vriendinnen” gelezen worden.

Welk doel streeft deze club na?
Het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de Vrienden van Reflex aan project(en) besteed welke niet uit de normale begroting betaald worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor alle leden van Reflex. Alle Vrienden van Reflex kunnen suggesties inbrengen.

Wie kan vriend worden?
Leden en oud-leden van Reflex, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die Reflex een warm hart toedragen. Kortom (bekenden van) iedereen.!!!

Het lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de Vrienden van Reflex gaat in per 01-januari en loopt tot 31-december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Uw lidmaatschap kan zowel schriftelijke als per e-mail bij de penningmeester worden beëindigd.

Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?
Suggesties om een project of activiteit te ondersteunen kunnen gedaan worden door de Vrienden- ,het bestuur, commissies of leden van Reflex. Deze suggestie(s) worden tijdens de jaarbijeenkomst besproken en na overweging met “bindend advies” voorgelegd aan het bestuur. De Vrienden van Reflex streven het doel na, dat het bestuur het advies overneemt.

Hoe wordt het geld beheerd?
De gelden worden beheerd door de penningmeester van Reflex. Hij/zij ziet erop toe dat de gelden goed worden beheerd. Zonder voorgenoemd advies kan de penningmeester niet over deze gelden beschikken.

Wat doen de “ Vrienden van Reflex” voor U?
• Bedanken u voor uw bijdrage;
• Houden u via de website op de hoogte over Reflex;
• Organiseren jaarlijks een bijeenkomst voor alle Vrienden van Reflex;
• Vermelden u nominatief op onze website;
• Heten u van harte welkom bij onze activiteiten;
• Zien u graag bij een – of meer van onze wedstrijden;
• Informeren u na de jaarlijkse bijeenkomst over de aanbesteding van het geld.

Hoe kan ik lid worden?
Je kunt lid worden door het inschrijfformulier hier te downloaden, in te vullen en te verzenden. Op dit formulier kun je je naam, adresgegevens en overige gegevens kwijt.

 

50_euro50_euro50_euro50_euro50_euro50_euro